Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο σύγχρονος τουρίστας αλλά και ο πολίτης μίας παραδοσιακής πόλης προσδοκά να ζήσει στον χώρο που ζει ή επισκέπτεται διάφορες εμπειρίες, συχνά συμμετέχοντας ενεργά στα καθημερινά του δρώμενα, λαμβάνοντας μέρος σε τοπικές δραστηριότητες, αλλά και βιώνοντας συναισθήματα και ιστορίες για την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του τόπου. Οι κύριοι παράγοντες που προσελκύουν επισκέπτες σε έναν προορισμό δεν είναι πλέον μόνο οι «υλικοί» και απτοί του πόροι, αλλά κυρίως οι άυλες αξίες, ιστορίες, μύθοι και τα συναισθήματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν και να προωθήσουν τους πόρους αυτούς και να δημιουργήσουν την ανάγκη στον τουρίστα να βιώσει μια μοναδική εμπειρία. Στην οικονομία των συναισθημάτων και εμπειριών, η ύπαρξη, η συντήρηση και βιώσιμη διατηρησιμότητα των υλικών πόρων δεν οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια και πλέον θεωρούνται δεδομένα και αναμενόμενα (π.χ. ένα στάνταρντ που έχουν όλοι). Αντίθετα, οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει ένας επισκέπτης ή πολίτης, καθώς και τα συναισθήματα, η επικοινωνία και οι κοινωνικοί δεσμοί που μπορεί αυτός να αναπτύξει με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις, είναι αυτά που θα διαφοροποιήσουν τον έναν προορισμό από τους άλλους και θα δέσουν συναισθηματικά τους επισκέπτες με αυτόν.Παράλληλα η πληροφορία αποτελεί το ‘lifeblood’ του τουρισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας γενικότερα και συνεπώς, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν εξ ορισμού έναν καταλυτικό παράγοντα για την καινοτομία του τουριστικού προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες του διαδικτύου (όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα έξυπνα τηλέφωνα και tablets) έχουν αλλάξει την αγοραστική ζήτηση (π.χ. αγοραστική συμπεριφορά, απαιτήσεις και προσδοκίες), καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών επιχειρήσεων και προορισμών.Το διαδίκτυο και το περιεχόμενο που δημιουργούν και διακινούν οι χρήστες (user-generated content) μέσω των κοινωνικών δικτύων έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι τουρίστες αναζητούν και αξιολογούν τουριστικές πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο διαμόρφωσης τάσεων. Οι σημερινοί επισκέπτες δεν αντιπροσωπεύουν παθητικούς δέκτες και καταναλωτές πληροφοριών, εμπειριών και προορισμών. Οι νέες ΤΠΕ επηρεάζουν καθοριστικά τη συμπεριφορά και τις εμπειρίες των πολιτών και επισκεπτών σε έναν τόπο. Οι πολίτες και επισκέπτες μοιράζονται τις εμπειρίες και σχόλιά τους σε κοινωνικά δίκτυα, κυρίως για να συμβουλεύσουν άλλους στο πώς να διαμορφώσουν τις εμπειρίες τους. Συνεπώς, οι νέες ΤΠΕ έχουν επαναπροσδιορίσει τη συμμετοχή και τον ρόλο των τουριστών και πολιτών στη διαδικασία παραγωγής και διανομής της πολιτισμικής αξίας, ενδυναμώνοντάς τους να γίνονται ακούσιοι και εκούσιοι συν-σχεδιαστές, συν-διαφημιστές, συν-διανομείς και συν-παραγωγοί πολιτισμικών και ιστορικών εμπειριών.Αυτά ακριβώς τα θέματα πραγματεύεται το παρόν έργο, τα οποία μάλιστα προσφέρει με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης πολιτισμικής εμπειρίας μέσω της δημιουργούμενης εφαρμογής και υποδομών.


Λοιπά αναμενόμενα αποτελέσματα

  1. δημιουργία ισχυρής ερευνητικής ομάδας στο Πανεπιστήμιο και βελτίωση των ικανοτήτων των εμπλεκόμενων στελεχών του
  2. ερευνητικές δημοσιεύσεις και προβολή του Πανεπιστημίου εντός και εκτός Ελλάδας
  3. απόκτηση εργαλείων για την ανάπτυξη περαιτέρω εφαρμογών στον τομέα augmented reality για τον πολιτισμό
  4. δημιουργία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος για την απόκτηση «πολιτισμικών εμπειριών» στην Ελλάδα
  5. “brand awareness” της εταιρείας ARLISE
  6. βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων στο έργο
  7. δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας στην εταιρεία HoneyBee ως service provider για λύσεις AR8.
  8. δημιουργία “awareness” στο ευρύ κοινό για την απόκτηση λύσεων augmented reality
  9. προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών στο Κιλκίς γενικότερα
  10. βελτίωση των ικανοτήτων και ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο.