Αντικείμενο του TRACCE είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών με τη σύνθεση σύγχρονων τεχνολογιών. Θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισμικής ερμηνείας οι οποίες συνδυάζουν την επίσκεψη μιας περιοχής με τη γνωριμία της ιστορικά καταγεγραμμένης και της σύγχρονης περιηγητικής εμπειρίας: Ο ταξιδιώτης ακολουθεί το αφηγηματικό σχήμα της διαδρομής ενός περιηγητή του 18ου ή 19ου αιώνα, ενώ, παράλληλα, διατηρεί πρόσβαση σε ποικίλες σύγχρονες πληροφοριακές πηγές, αποθησαυρίζει την εμπειρία άλλων ταξιδιωτών και συνθέτει τη δική του.

Η υπηρεσία απευθύνεται, κυρίως, σε επαγγελματίες του τουρισμού και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, για το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων περιήγησης (διαδρομές, ξεναγήσεις, οδηγοί εκθέσεων, μεθερμηνευτικά προγράμματα, κ.ά.) που θα αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών. Ενδεικτική της λειτουργίας της πλατφόρμας, θα είναι η πιλοτική ανάπτυξη επιλεγμένων διαδρομών με περιεχόμενο από το Ίδρυμα Λασκαρίδη.