Επιμελητήριο Κιλκίς
Στενημάχου 2, Κιλκίς
Interactive Arts Lab (InArts)
Τμήμα Οπτικοακουστικών τεχνών
Πλατεία Τσιριγιώτη 5, Κέρκυρα
224 Arlise
ICT Management
Θεσσαλονίκη
HoneyBee AudioVisual
21ης Ιουνίου 335, Κιλκίς, 61100